Udruga za prevenciju,rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama
Header

Author Archives: admin

KONTAKTI, nova web adresa: www.uzpiro.hr

February 27th, 2017 | Posted by admin in Uncategorized - (Comments Off)

U vremenima novih odnosa prema neprofitnim organizacijama,postojanje je otežano

February 27th, 2017 | Posted by admin in News | Vijesti - (Comments Off)

Udruga UZPIRO-CRO PULA, marljivo i strpljivo očekuje pozitivne promjene u zajednici, a vezane za jačanje povjerenja i pozitivnijeg stava prema udrugama koje svojim dostignućima i djelovanjem doprinose rješavanju problema za koje ne postoji organizirani pristup od strane državnih institucija.

Postoji velik nesrazmjer između pojedinih područja djelovanja organizacija CD, obzirom na stanje i potrebe u sektoru socijale, zdravstva, zapošljavanja teže zapošljivih skupina građana i mladih spremnih za zasnivanje radnog odnosa. Slijedom toga zanemaruje se činjenica da takvom nebrigom veće skupine nezbrinutih i zanemarenih srljaju u nezdrav i opasan život (droga, prostitucija, alkohol, kriminal, boleštine i dr.).

Udruga UZPIRO-CRO PULA od svog osnivanja (2005.g) pokušava okupiti što veći broj osoba koje su ostvarile prvi korak bijega od takvih zlih poroka, jer su prišle liječenju te time stekle uvjet za uključivanje u Udrugu koja provodi prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama, alkoholu i drugim zlim navikama-bolestima.

u posljednje dvije godine osim potrebe za  kadrovskim- timskim pojaćanjem, pomlađivanjem, ima potrebu i za značajnijom financijskom podrškom zajednice. Ta dva nedovoljna faktora onemogućavaju prihvat većeg broja korisnika, a time ih se ponovno prepušta samima sebi i ulici jer ih u najvećem broju ni obitelji nerado primaju, izgubili su povjerenje u vlastitog člana.

Tendencija koja se polako javlja ali  morati će se prihvatiti je srodno umrežavanje, udruživanje ili partnersko povezivanje udruga, kako bi lakše realizirale svoje planove/programe djelovanja na korist svojih korisnika i zajednice.

Takav uvod bio je potreban da bi se zajednica obavijestila o naporima i zahvatima koje je naša udruga kao dio CD primorana samoinicijativno poduzimati, da bi doprinijela rješavanju-poboljšanju zdravstvenog, socijalnog i psihofizičkog stanja svojih i novih potencijalnih korisnika.

U dosadašnjem djelovanju Udruga  je bila podržavana od strane Istarske županije, Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Grada Pule, Upravnog odjela za društvene djelatnosti-zdravstvo i socijalna skrb, kontinuirano kroz natječaje za opće dobro i javne potrebe. Sredstva koja su dodjeljena Udruzi doprinjela su stvaranju uvjeta za zapošljavanje korisnika koji su educirani u raznim poslovima u poljodjelstvu, malim zanatima. Zasigurno je takva briga i pažnja prema korisnicima doprinjela ostvarenju Akcijskih planova lokalne zajednice, koji su bili temelj Planova/programa Udruge.

Raspolažući osnovnim resursima, prostor, sredstva i timskim radom, Udruga je postala “partner” Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Puli i počela zapošljavati svoje korisnike korištenjem poticajnih sredstava za zapošljavanje teže zapošljivih skupina građana, u koje spadaju liječeni ovisnici o drogama.

Vrlo dobra suradnja sa Probacijskim uredom iz Pule, stvoreni su uvjeti za prihvat osuđenika na rad za opće dobro na slobodi (ROD).

Sve je to stvoreno sa vrlo malim timom od 7 aktivnih članova koji su od osnivanja udruge 2005.g do danas obavljali sve poslove (za što bi bila potrebna ekipa od najmanje dvostrukog broja izvršioca). Kako je izostala podrška zajednice za Institucionalnu podršku u kompletiranju strućnog tima, odlućeno je da se udruga udruži sa  srodnom udrugom, koja raspolaže kadrom koji će moći prihvatiti vođenje ove udruge te na taj način omogućiti nastavak uspješnog i korisnog djelovanja u zajednici, na dobrobit sadašnjih i budućih korisnika.

NOVI NATJEČAJI – U OBRADI

November 23rd, 2015 | Posted by admin in Vijesti - (Comments Off)

Tijekom 2015.godine prijavljena su tri natječaja i to:

1. Ministarstvu socijalne politike i mladih, projekt pod nazivom “NASTAVI ŽIVJETI BOLJE” s rokom prijave do 06.08.2015.

Procijenjena proračunska vrijednost Projekta iznosi 134.400,00 kn, a dužina trajanja 12 mjeseci.  

REZULTAT: nije proslijeđen na procjenu kvalitete zbog nepoštivanja formalnih uvjeta natječaja uz obrazloženje,

da je Udruga dostavila Odluku o vođenju knjigovodstva za 2015.godinu umjesto za 2014.god.

NAŠ KOMENTAR: uložen je prigovor, koji nije prihvaćen. Projekt je vrlo koristan za Udrugu, s velikim iznenađenjem je

prihvaćena odbijenica. Za prijavu na ovaj natječaj trebalo je pripremiti 20-tak sadržajno vrlo zahtjevnih obrazaca, što

je za autora-volontera za  izradu Prijave i projekta bio izuzetno velik posao.

2. Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, projekt u programskom području “INSTITUCIONALNA PODRŠKA

STABILIZACIJI I RAZVOJU UDRUGA”, s rokom prijave do 16.09.2015.godine.

Procijenjena proračunska vrijednost 150.000,00 kn

REZULTAT: od strane Komisije Zaklade potvrđeno je da je prijava zaprimljena na propisan način i sa svom potrebnom

dokumentacijom te da će biti proslijeđena na procjenu Procijenjivačkom tijelu.

NAŠ KOMENTAR: željno očekujemo Institucionalnu podršku našoj Udruzi na području jačanja kapaciteta i kvalitete djelovanja

u korist naših korisnika – liječenih ovisnika o drogama.

3. Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva – Istra, projekt za građanske akcije “NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI”

pod nazivom “ZAJEDNO UČIMO I DJELUJEMO”s rokom prijave 15.10.2015.godine.

Procijenjena proračunska vrijednost 13.000,00 kn.

REZULTAT: Potvrđeno da je Prijava zaprimljena u roku i sa svom potrebnom dokumentacijom.

NAŠ KOMENTAR: s pozitivnim nabojem očekujemo prihvaćanje projekta koji će se izvoditi zajedno sa učenicima jedne pulske Osnovne škole.

Bio bi to naš ulazak među najmlađe kojima su potrebna predznanja o pošasti zlouporabe opojnih droga i posljedica njihovog djelovanja.

4. Ministarstvu zdravlja RH,- zajednički projekt sa Službom Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, projekt pod nazivom

“JAČANJEM RESURSA DO KVALITETNIJE PREVENCIJE I LIJEČENJA OVISNOSTI”. Udruga je partner u izvođenju aktivnosti.

REZULTAT: odobrena sredstva udruzi – partneru 16.200,00 kn.

NAŠ KOMENTAR: vrlo vrijedna sredstva koja su neminovno potrebna za održavanje zdravstveno – psihičkog stanja liječenim ovisnicima o drogama.

Bez ovakve podrške, teško bi bilo zamisliti održavanje uspješne prevencije i resocijalizacije naših korisnika.

OČEKIVANJA: nadamo se brzoj objavi natječaja za javne potrebe Grada Pule i Istarske županije, na kojega ćemo se zasigurno

zbog VELIKE POTREBE KORISNIKA PRIJAVITI.

 

 

 

ODOBRENA su FINANCIJSKA SREDSTVA za provedbu projekata Udruge u 2015.godini

February 18th, 2015 | Posted by admin in Vijesti - (Comments Off)

Sukladno utvrđenim smjernicama, ciljevima i aktivnostima dugoročnim Planom razvoja Udruge, usvojenom davne 2005.godine, donose se terminski, uglavnom godišnji Projekti aktivnosti Udruge.

Udruga na taj način u kontinuitetu povećava broj liječenih ovisnika obuhvaćenih projektnim aktivnostima te im pruža mogućnost pa i osigurava  edukaciju i pravi put  resocijalizacijom do zaposlenja i samozaposlenja.

Za ove ciljeve i aktivnosti, koje možemo nazvati NAPREDNIJE, odobrena su financijska sredstva do sada za dva Projekta i to:

1. “UČIMO I RADIMO = ŽIVIMO ZDRAVO – ŽIVIMO BOLJE” , odobrena sredstva         Istarske županije, iz područja zdravstva i socijalne skrbi za 2015.godinu u iznosu od 35.000,00 kn.

2. “PODRŠKA MENI I OBITELJI”, odobrena sredstva Grada Pule, iz područja Javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva za 2015.godinu u iznosu od 9.000,00.

S ovako skromnim sredstvima, Udruga neće moći provesti projekte pa će kao i prethodnih godina morati pronaći dodatne izvore financiranja. Vođena ranijim iskustvima ne sumnja da ih neće uspjeti naći obzirom da je svoju aktivnost već podosta predstavila javnosti svoga Grada, Županije i institucijama RH.

 

February 18th, 2015 | Posted by admin in Uncategorized - (Comments Off)

ZNAČAJAN NAPREDAK u pomoći pri zapošljavanju u JAVNIM RADOVIMA!

February 16th, 2015 | Posted by admin in Vijesti

Poticajnim mjerama HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE za zapošljavanje osoba koje se teže zapošljavaju, a u koje spadaju i korisnici Udruge, već dvije godine za redom u JAVNIM RADOVIMA, zaposlena su 6 korisnika.

Zapošljavanjem na ovaj način znatno se pomaže da korisnici poboljšaju svoj materijalno-financijski položaj, uz to psihofizičko i zdravstveno stanje. Utvrđeno je da ova mjera osim navedenog pomaže smanjenju stigmatizacije kod tih pa i drugih osoba koje su značajno stimulirane da održavaju apstinenciju i da se brže uključe u društvenu zajednicu te u obitelj koja ih je u najvećem broju napustila.

Iako se radi o radu na određeno vrijeme od velike je koristi što se u jednu godinu puno postiže u shvaćanju odgovornosti, disipline, komunikaciji i radnim navikama. Dobra je to priprema za zapošljavanje izvan Udruge pa čak i samozapošljavanje.

Ovo je pored mogućnosti zapošljavanja u sezonskom radu u poljodjelstvu (USP-1), već druga dobra prilika koju koriste treću godinu  korisnici Udruge.

Svi su projekti Udruge uglavnom usmjereni na edukaciju radi zapošljavanja i vraćanja u obitelj do potpune rehabilitacije i resocijalizacije, stoga i zajednica treba i nadalje poticati ovakve aktivnosti koje joj stvaraju zdravije i radno angažirane ljude od kojih mnogi “dižu ruke” !

February 18th, 2015 | Posted by admin in Vijesti - (Comments Off)

 

ZNAČAJAN NAPREDAK u pomoći pri zapošljavanju u JAVNIM RADOVIMA!

February 18th, 2015 | Posted by admin in Vijesti - (Comments Off)

 

February 16th, 2015 | Posted by admin in Vijesti

Poticajnim mjerama HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE za zapošljavanje osoba koje se teže zapošljavaju, a u koje spadaju i korisnici Udruge, već dvije godine za redom u JAVNIM RADOVIMA, zaposlena su 6 korisnika.

Zapošljavanjem na ovaj način znatno se pomaže da korisnici poboljšaju svoj materijalno-financijski položaj, uz to psihofizičko i zdravstveno stanje. Utvrđeno je da ova mjera osim navedenog pomaže smanjenju stigmatizacije kod tih pa i drugih osoba koje su značajno stimulirane da održavaju apstinenciju i da se brže uključe u društvenu zajednicu te u obitelj koja ih je u najvećem broju napustila.

Iako se radi o radu na određeno vrijeme od velike je koristi što se u jednu godinu puno postiže u shvaćanju odgovornosti, disipline, komunikaciji i radnim navikama. Dobra je to priprema za zapošljavanje izvan Udruge pa čak i samozapošljavanje.

Ovo je pored mogućnosti zapošljavanja u sezonskom radu u poljodjelstvu (USP-1), već druga dobra prilika koju koriste treću godinu  korisnici Udruge.

Svi su projekti Udruge uglavnom usmjereni na edukaciju radi zapošljavanja i vraćanja u obitelj do potpune rehabilitacije i resocijalizacije, stoga i zajednica treba i nadalje poticati ovakve aktivnosti koje joj stvaraju zdravije i radno angažirane ljude od kojih mnogi “dižu ruke” !

Ranije najavljen Projekt pod imenom “Zajedno do zapošljavanja i samozapošljavanja“, a prijavljen na zajedno raspisan poziv za prijavu na natječaj od strane Ministarstva zdravlja, Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i Ministarstva socijalne politike i mladih RH (potpisnik ugovora) u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule, PRIHVAĆEN JE i već se šesti mjesec uspješno provodi.

Odobren iznos sredstava nije bio dostatan za provedbu zamišljenog projekta, pa se moralo pristupiti traženju zamjenskih dodatnih izvora sredstava. Supstitucija nedostatnih sredstava izvršena je radom za opće dobro na slobodi, većim udjelom vlastitog doprinosa, volonterskim radom i poticajnim sredstvima za zapošljavanje teško zapošljivih osoba, iz programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Puli.

Navedenim supstitucijama izvora financiranja, Projekt se provodi sukladno planiranih aktivnostima što je  njegovom nedavnom terenskom evaluacijom utvrđeno da se odobrena sredstva namjenski koriste, kao i da Projekt bilježi odlične rezultate.

Projektne aktivnosti će se provoditi do lipnja 2015.godine kada će se njegovim dovršetkom omogućiti nastavak slijedećeg Projekta u sklopu Dugoročnog programa razvitka udruge.

EVO NAS PONOVNO S VAMA!

February 18th, 2015 | Posted by admin in Vijesti - (Comments Off)

Poštovani posjetioci naših stranica, 

prošlo je puno vremena od kada vas nismo izvještavali o događanjima, promjenama i aktivnostima u našoj Udruzi. Razloga za to ima više. Prvenstveno je razlog tehničke naravi – promjena poslužitelja sustava, a posljedično tome velika angažiranost stručnog tima Udruge na poslovima i aktivnostima Projekata koji su u tijeku.

U narednom vremenu nastojati ćemo vas izvjestiti o najvažnijim događajima, rezultatima, davaocima potpore i poticaja Udruzi, kao i uključenju novih korisnika i volontera, o promiđbenim aktivnostima. Možda više od riječi zainteresirati će vas predivne fotografije sa našeg omiljenog odredišta Stancije Bristovača u Valturi – poljprivredno – gospodarskog sklopa, gdje će uskoro biti u cvatu naši brojni nasadi lavande, trešanja, smokava i maslina.

Do tada lijep pozdrav upućuju vam, Uprava i korisnici udruge UZPIRO-CRO PULA

Novo – korisno – uspješno – zdravo, možda niste znali!

October 14th, 2013 | Posted by admin in Vijesti - (Comments Off)

1.Probacija – rad za opće dobro na slobodi! 
2.Sezonski rad u poljoprivredi!
3.Terapija u grupi!

1. Ugovorom između Probacijskog ureda u Puli i Udruge UZPIRO-CRO PULA, omogućuje se osuđenima na rad za opće dobro na slobodi izvršavati dosuđenu kaznu kroz edukaciju, savladavanje vještina i rade u nasadima lavande, maslina, vočki, povrtlarstvu i malim građevinskim obrtima. Uvođenje ovakvog načina izdržavanja kazne pokazalo se vrlo korisnim za osuđenike, za udrugu i zajednicu. Rezultati su izvanredni jer se nadoknađuju manje odobrena sredstva potpora udruzi, projekti se ostvaruju zahvaljujući uloženom radu osuđenika koji se ne plaća, ostvaruje se prevencija, rehabilitacija i resocijalizacija osuđenika - liječenih ovisnika u sredini koja ih ne stigmatizira. U udruzi je u prvih šest mjeseci 2013.god. odrađeno 3.103 sati rada za opće dobro na  slobodi u vrlo dobroj suradnji i atmosferi. 
 Ministarstvo pravosuđa RH dodjelilo je udruzi posebnu Zahvalnicu za uspješnu i dobru suradnju tijekom 2012.god., čime je potvrdilo korisnost i poseban doprinos zajednici uvođenjem ovakvog načina izdržavanja kazne.

2. Uvođenjem mogućnosti obavljanja sezonskog rada u poljoprivredi, temeljem Ugovora (USP-1) između Udruge i njenih korisnika omogućen je rad bez zasnivanja radnog odnosa uz plaćanje naknade za rad (minimalno 71,00 kn za 8 sati rada) i nešto  manja davanja za doprinose (kupovinom vrijednosnih bonova u iznosu od 20,38 kn za svaki odrađeni dan) radi priznavanja radnog staža. Rad shodno ovakvom ugovoru može trajati najviše 90 dana u jednoj kalendarskoj godini. Ovo predstavlja pomoć u barem
 nekakvoj šansi za rad korisnicima udruge koji se vrlo teško upošljavaju, a i doprinosi njihovoj bržoj resocijalizaciji u zajednici koja  ih još uvijek ne razumije i vrlo često stigmatizira.

3. Uz edukaciju, savldavanje radnih vještina u raznim aktivnostima, korisnicima je od drugog polugodišta 2013.g.,  omogućena grupna terapija uz stalnog operatora. Pokazuje se to dobrom praksom jer korisnici uz redovitu kontrolu i terapiju u Službi za liječenje ovisnosti pri ZZJZ IŽ, imaju svoje stanje i potrebe razmatrati u grupi sa kojom svakodnevno dijele projektne  i radne aktivnosti