Udruga za prevenciju,rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama
Header

KONTAKTI, nova web adresa: www.uzpiro.hr

February 27th, 2017 | Posted by admin in Uncategorized - (Comments Off)

February 18th, 2015 | Posted by admin in Uncategorized - (Comments Off)

ZNAČAJAN NAPREDAK u pomoći pri zapošljavanju u JAVNIM RADOVIMA!

February 16th, 2015 | Posted by admin in Vijesti

Poticajnim mjerama HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE za zapošljavanje osoba koje se teže zapošljavaju, a u koje spadaju i korisnici Udruge, već dvije godine za redom u JAVNIM RADOVIMA, zaposlena su 6 korisnika.

Zapošljavanjem na ovaj način znatno se pomaže da korisnici poboljšaju svoj materijalno-financijski položaj, uz to psihofizičko i zdravstveno stanje. Utvrđeno je da ova mjera osim navedenog pomaže smanjenju stigmatizacije kod tih pa i drugih osoba koje su značajno stimulirane da održavaju apstinenciju i da se brže uključe u društvenu zajednicu te u obitelj koja ih je u najvećem broju napustila.

Iako se radi o radu na određeno vrijeme od velike je koristi što se u jednu godinu puno postiže u shvaćanju odgovornosti, disipline, komunikaciji i radnim navikama. Dobra je to priprema za zapošljavanje izvan Udruge pa čak i samozapošljavanje.

Ovo je pored mogućnosti zapošljavanja u sezonskom radu u poljodjelstvu (USP-1), već druga dobra prilika koju koriste treću godinu  korisnici Udruge.

Svi su projekti Udruge uglavnom usmjereni na edukaciju radi zapošljavanja i vraćanja u obitelj do potpune rehabilitacije i resocijalizacije, stoga i zajednica treba i nadalje poticati ovakve aktivnosti koje joj stvaraju zdravije i radno angažirane ljude od kojih mnogi “dižu ruke” !

Ranije najavljen Projekt pod imenom “Zajedno do zapošljavanja i samozapošljavanja“, a prijavljen na zajedno raspisan poziv za prijavu na natječaj od strane Ministarstva zdravlja, Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i Ministarstva socijalne politike i mladih RH (potpisnik ugovora) u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule, PRIHVAĆEN JE i već se šesti mjesec uspješno provodi.

Odobren iznos sredstava nije bio dostatan za provedbu zamišljenog projekta, pa se moralo pristupiti traženju zamjenskih dodatnih izvora sredstava. Supstitucija nedostatnih sredstava izvršena je radom za opće dobro na slobodi, većim udjelom vlastitog doprinosa, volonterskim radom i poticajnim sredstvima za zapošljavanje teško zapošljivih osoba, iz programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Puli.

Navedenim supstitucijama izvora financiranja, Projekt se provodi sukladno planiranih aktivnostima što je  njegovom nedavnom terenskom evaluacijom utvrđeno da se odobrena sredstva namjenski koriste, kao i da Projekt bilježi odlične rezultate.

Projektne aktivnosti će se provoditi do lipnja 2015.godine kada će se njegovim dovršetkom omogućiti nastavak slijedećeg Projekta u sklopu Dugoročnog programa razvitka udruge.

1.Probacija – rad za opće dobro na slobodi! 
2.Sezonski rad u poljoprivredi!
3.Terapija u grupi!

1. Ugovorom između Probacijskog ureda u Puli i Udruge UZPIRO-CRO PULA, omogućuje se osuđenima na rad
     za opće dobro na slobodi izvršavati dosuđenu kaznu kroz edukaciju, savladavanje vještina i rade u nasadima lavande, maslina,  
     vočki, povrtlarstvu i malim građevinskim obrtima. Uvođenje ovakvog načina izdržavanja kazne pokazalo se vrlo korisnim za
     osuđenike, za udrugu i zajednicu. Rezultati su izvanredni jer se nadoknađuju manje odobrena sredstva potpora udruzi, projekti se
     ostvaruju zahvaljujući uloženom radu osuđenika koji se ne plaća, ostvaruje se prevencija, rehabilitacija i resocijalizacija osuđenika
     - liječenih ovisnika u sredini koja ih ne stigmatizira. U udruzi je u prvih šest mjeseci 2013.god. odrađeno 3.103 sati rada za 
     opće dobro na  slobodi u vrlo dobroj suradnji i atmosferi. 
    Ministarstvo pravosuđa RH dodjelilo je udruzi posebnu Zahvalnicu za uspješnu i dobru suradnju tijekom 2012.god., čime je 
    potvrdilo korisnost i poseban doprinos zajednici uvođenjem ovakvog načina izdržavanja kazne.

2. Uvođenjem mogućnosti obavljanja sezonskog rada u poljoprivredi, temeljem Ugovora (USP-1) između Udruge i njenih
     korisnika omogućen je rad bez zasnivanja radnog odnosa uz plaćanje naknade za rad (minimalno 71,00 kn za 8 sati rada) i nešto
     manja davanja za doprinose (kupovinom vrijednosnih bonova u iznosu od 20,38 kn za svaki odrađeni dan) radi priznavanja radnog
     staža. Rad shodno ovakvom ugovoru može trajati najviše 90 dana u jednoj kalendarskoj godini. Ovo predstavlja pomoć u barem
     nekakvoj šansi za rad korisnicima udruge koji se vrlo teško upošljavaju, a i doprinosi njihovoj bržoj resocijalizaciji u zajednici koja
     ih još uvijek ne razumije i vrlo često stigmatizira.

3. Uz edukaciju, savldavanje radnih vještina u raznim aktivnostima, korisnicima je od drugog polugodišta 2013.g.,
     omogućena grupna terapija uz stalnog operatora. Pokazuje se to dobrom praksom jer korisnici uz redovitu kontrolu i terapiju u 
     Službi za liječenje ovisnosti pri ZZJZ IŽ, imaju svoje stanje i potrebe razmatrati u grupi sa kojom svakodnevno dijele projektne
     i radne aktivnosti  

 

 

NOVO – KORISNO – USPJEŠNO – ZDRAVO, možda niste znali!

October 14th, 2013 | Posted by admin in Uncategorized - (Comments Off)

1.Probacija – rad za opće dobro na slobodi! 
2.Sezonski rad u poljoprivredi!
3.Terapija u grupi!

1. Ugovorom između Probacijskog ureda u Puli i Udruge UZPIRO-CRO PULA, omogućuje se osuđenima na rad
     za opće dobro na slobodi izvršavati dosuđenu kaznu kroz edukaciju, savladavanje vještina i rade u nasadima lavande, maslina,  
     vočki, povrtlarstvu i malim građevinskim obrtima. Uvođenje ovakvog načina izdržavanja kazne pokazalo se vrlo korisnim za
     osuđenike, za udrugu i zajednicu. Rezultati su izvanredni jer se nadoknađuju manje odobrena sredstva potpora udruzi, projekti se
     ostvaruju zahvaljujući uloženom radu osuđenika koji se ne plaća, ostvaruje se prevencija, rehabilitacija i resocijalizacija osuđenika
     - liječenih ovisnika u sredini koja ih ne stigmatizira. U udruzi je u prvih šest mjeseci 2013.god. odrađeno 3.103 sati rada za 
    opće dobro na  slobodi u vrlo dobroj suradnji i atmosferi. 
    Ministarstvo pravosuđa RH dodjelilo je udruzi posebnu Zahvalnicu za uspješnu i dobru suradnju tijekom 2012.god., čime je 
    potvrdilo korisnost i poseban doprinos zajednici uvođenjem ovakvog načina izdržavanja kazne.

2. Uvođenjem mogućnosti obavljanja sezonskog rada u poljoprivredi, temeljem Ugovora (USP-1) između Udruge i njenih
     korisnika omogućen je rad bez zasnivanja radnog odnosa uz plaćanje naknade za rad (minimalno 71,00 kn za 8 sati rada) i nešto
     manja davanja za doprinose (kupovinom vrijednosnih bonova u iznosu od 20,38 kn za svaki odrađeni dan) radi priznavanja radnog
     staža. Rad shodno ovakvom ugovoru može trajati najviše 90 dana u jednoj kalendarskoj godini. Ovo predstavlja pomoć u barem
     nekakvoj šansi za rad korisnicima udruge koji se vrlo teško upošljavaju, a i doprinosi njihovoj bržoj resocijalizaciji u zajednici koja
    ih još uvijek ne razumije i vrlo često stigmatizira.

3. Uz edukaciju, savldavanje radnih vještina u raznim aktivnostima, korisnicima je od drugog polugodišta 2013.g.,
     omogućena grupna terapija uz stalnog operatora. Pokazuje se to dobrom praksom jer korisnici uz redovitu kontrolu i terapiju u 
     Službi za liječenje ovisnosti pri ZZJZ IŽ, imaju svoje stanje i potrebe razmatrati u grupi sa kojom svakodnevno dijele projektne
     i radne aktivnosti  

 

 

Kod Gradonačelnika Pule predstavnici naše Udruge

April 3rd, 2013 | Posted by admin in Uncategorized | Vijesti - (Comments Off)

Miletić zahvalio članovima udruge UZIPRO na nesebičnom trudu u prevenciji ovisnosti

03/04/13 

U pulskoj Komunalnoj palači gradonačelnik Boris Miletić primio je danas predstavnike udruge za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama UZPIRO. Predsjednica udruge Katarina Velkova Mešin upoznala je gradonačelnika s radom udruge kazavši, među ostalim, kako su udrugu 2005. osnovali roditelji ovisnika, koji su sa stručnjacima iz Centra za liječenje od ovisnosti prepoznali potrebu završetka postupka odvikavanja i liječenja od uzimanja opojnih droga. „Članovi udruge su liječeni ovisnici koji se više ne drogiraju, ali isto tako i članovi obitelji ili volonteri“, kazala je Mešin, ističući kako

udruga raspolaže uređenim prostorom u Šijani koje služi kao sjedište i mjesto na kojemu članovi polaze radionice suvenira, a na raspolaganju imaju i zgradu i poljoprivredno zemljište u Valturi.

Govoreći o najvećim problemima s kojima se susreću liječeni ovisnici, Mešin je istaknula otežane mogućnosti zapošljavanja: „Uz veliku stopu nezaposlenosti u Hrvatskoj, liječeni ovisnici koji su završili školovanje u društvu su stigmatizirani i teško nalaze zaposlenje, a time i financijske izvore za normalan život bez droge“, kazala je Mešin. Mešin je navela i kako veseli činjenica da se u posljednjih nekoliko godina u Istarskoj županiji broj novih ovisnika o teškim drogama rapidno smanjuje.

„Udruga ima svoj dugoročni projekt aktivnosti koji provodi u fazama, a po potrebi i dopunjuje novim aktivnostima, prilagođavajući ga potrebama njenih članova. U nekoliko godina razvili smo aktivnosti edukacije, kao što su savladavanje vještina rada na računalu, radovi u maslinarstvu i vinogradarstvu, povrtlarstvu i voćarstvu ili pak zidarske i poslove ličenja“, kazala je članica udruge Marica Blašković Krizmanić, dodavši kako članovi udruge čine sve kako bi liječenim ovisnicima o drogama pomogla da lakše održe jaku želju za cjeloživotnim izlaskom iz pakla droge.

Pulski gradonačelnik Boris Miletić zahvalio je svim uključenima u radu udruge na nesebičnoj pomoći kojoj pružaju liječenim ovisnicima te je napomenuo kako će Grad Pula uvijek i rado pomagati u radu i podržati kvalitetne projekte.

 NAŠI UTISCI
Gradonačelnik Boris Miletić sa svojim suradnicima koji rukovode segmentima u koje spada i problematika udruge UZPIRO -CRO PULA je našem prvom službenom susretu posvetio duže vrijeme nego što smo mogli očekivati, hvala im na tome . O temama razgovora vidljivo je iz članka Gradonačelnika (gore prenesenog). Vrijeme našeg susreta provedeno je u unakrsnim informacijama, tako da nismo ni primjetili da smo sa gospodinom Miletićem i njegovim suradnicima bili punih sat i pola. 

Mišljenja smo da je susret bio koristan kako za Udrugu tako i za Grad Pulu koja je i do sada pokazala interes za mlade koji kroz aktivnosti Udruge žele i trude se poboljšati svoju zdravstvenu i opće – društvenu poziciju i doprinijeti PULI – ZDRAVOM GRADU.

Hvala Vama gospodine Miletić i suradnicima,
znati ćemo cijeniti vaše vrijeme i trud kojim ste nas ohrabrili za buduće aktivnosti i bolji i lijepši život liječenih ovisnika o drogama i njihovih obitelji.

Uprava Udruge