Udruga za prevenciju,rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama
Header

Korak po korak, ipak do zaposlenja u udruzi!

October 14th, 2013 | Posted by admin in Vijesti

Dragi naši liječeni ovisnici, njihove obitelji i dobri ljudi,

trud se isplatio! Uz  puno edukacije kroz rehabilitaciju i resocijalizaciju nakon osam godina rada i podrške Istarske županije, Ministarstva zdravlja RH, Zavoda za zapošljavanje Pula te Grada Pule kao i dobre suradnje sa Službom za liječenje ovisnosti i brigu o mentalnom zdravlju mladih pri ZZJZ Istarske županije, ostvario se glavni cilj udruge, zaposlena su tri korisnika i jedan voditelj.

Vjetar u leđa dala je naša Županija i Ministarstvo zdravlja RH, koji su omogučili sadnju i održavanje nasada prvoklasne lavande, voćnjaka i maslinika te povrtnjaka. Ostvarenje je to i važnog dijela njihovih Nacionalnih strategija u zdravstvu i socijalnoj skrbi, točku na “I” stavili su Zavod za zapošljavanje i Grad Pula jer su omogučili kroz poticajna sredstva zapošljavanje prvih u Udruzi educiranih korisnika – liječenih ovisnika.

Sada idemo dalje, potreba je realizirati noveprojekte:

“KORAK do OBITELJI”, traži se veće zbližavanje korisnika i obitelji, povrat u obitelj nakon vrijednog truda i velike volje za napuštanje nezdravog okruženja – droge. Za ostvarenje ovog Projekta udruga se prijavila na Javni natječaj Gradu Puli, nada je velika!

“KORAK do ZAPOSLENJA”, projekt koji se nastavlja, udruga se prijavila na javni natječaj kojeg je raspisala Istarska županija, valda nas neće ostaviti same u nasadima valturskih nasada, lavande, vočki, maslina i povrtlarstva?

Godina, 2014.trebala bi biti obilježena većim odazivom članova obitelji i volontera u aktivnostima udruge, zato će se organizirati niz prezentacija i okupljanja u vezi tog cilja.

Isto tako ojačati i pospješiti partnerske odnose sa drugim institucijama sa sličnog podrućja djelovanja kao što je udruga. 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.