Udruga za prevenciju,rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama
Header

O nama

UDRUGA ZA PREVENCIJU,(I) REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU LIJEČENIH OVISNIKA O DROGAMA,  a UZPIRO – CRO PULA (skraćeni naziv: prema početnim- podebljanim slovima u punom nazivu)  je osnovana 2005. godine. Udrugu su osnovali roditelji koji su prepoznali zajedno sa stručnjacima iz Centra za liječenje od ovisnosti veliku potrebu kao završetak postupka odvikavanja odvikavanja, liječenja od uzimanja opojnih droga (heroina). Uz veliku nezaposlenost u RH, liječeni ovisnici koji su završili školovanje ali bez radnih navika stigmatizirani su od okoline, teško nalaze zaposlenje, odnosno financijske izvore za normalan život bez droge.

Članovi udruge su liječeni ovisnici koji se više ne drogiraju, ali isto tako i članovi obitelji ili volonteri.

Udruga raspolaže sa uređenim prostorom u centru grada (u Šijani) kao mjesto za svoje Sjedište, Radionice suvenira i UZPIRO klub, te derutni prostor zgrade (777 m2) i poljoprivredno zemljište (1,7 ha), Stancija Bristovača u Valturi.