Udruga za prevenciju,rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama
Header

Što radimo

Prihvaćamo i okupljamo liječene ovisnike o drogama, nakon, provedenog liječenja u nekoj od:

  • terapijskih zajednica – komuna;
  • zdravstvenih institucija:
  • bolničkih,
  • vanbolničkih,
  • zatvorskih ustanova,
  • osuđenih na rad za opće dobro na slobodi,
  • sve pod uvjetom 4 – mjesečne  kontinuirane apstinencije – od psihoaktivnih tvari (droga)

Aktivnostima i programom udruge pomaže se liječenim ovisnicima o drogama da se lakše održe u svojoj jakoj želji za cjeloživotni izlazak iz pakla droge ali još su uvijek, usamljeni i neorganizirani, okruženi stigmatizacijom i odbacivanjem gdje god se pojave,

Organizira se edukacija radi bržeg dolaska do samozaposlenja i zaposlenja,

Sve prema mogućnostima i naklonosti i želji pojedinaca,

Otvoreno i prijateljski ali i odgovorno se komunicira na svim nivoima,

Strateški su ciljevi obuhvaćeni u našem radu na: prevenciji recidiva, rehabilitaciji, resocijalizaciji, edukaciji, stvaranju preduvjeta za socijalno poduzetništvo i zapošljavanje.