Udruga za prevenciju,rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama
Header

Projekti

U realizaciji su:

 • Projekt „REHABILITACIJA u nasadima VALTURSKE LAVANDE“, kojeg je financijski podržalo Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi RH,
 • Projekt  „PREVENCIJA, RESOCIJALIZACIJA I REHABILITACIJA LIJEČENIH OVISNIKA O DROGAMA KROZ EDUKACIJU I ZAPOŠLJAVANJE” financijski i partnerski je potpomognut od Županije istarske,
   
      PROJEKT je prihvaćen, odobrena sredstva iznose 30.000,00 kn, što je za 51% od traženog iznosa. Sredstva će biti doznaćena tijekom travnja mjeseca 2013.                                                                                                                      

U pripremi je:

 • Projekt RESOCIJALIZACIJA kroz SAMOZAPOŠLJAVANJE u nasadima VALTURSKE LAVANDE, koji je prijavljen na natječaj za razdoblj 2012./13.godina, Zagrebačke banke d.d. Zagreb, rješenje se očekuje tijekom studenog 2012.
 • Shodno financijskim mogućnostima u pripremi je još jedan projekt za razdoblje 2013./2014., sredstva nisu osigurana.
 • Naši razvojni projekti se otežano odvijaju zbog recesije, odnosno nedostatnih izvora financiranja  za ove društvene psiho-socijalne podrške.
  REZULTAT: Projekt nije prihvaćen.
 • Prijavljen je Projekt za jednokratnu potporu za područje zdravstva, područje psihosocijalne podrške, Ministarstvu zdravlja,
  REZULTAT: nije odobren s obrazloženjem da je nenamjenski.
 •  Novoprijavljeni projekt: “EDUKACIJOM DO ZAPOSLENJA I SAMOZAPOSLENJA“, za dodjelu financijskih sredstava na području resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama, temeljem raspisanog natječaja UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE. Rok prijave je bio 18.ožujka 2013., što je Udruga učinila u roku. Očekuju se rezultati prve selekcije koji će se znati tijekom travnja o.g.
 • Natječaj je vrlo složen i zahtjevan, prilagođen je izradi prema metodologiji EU fondova.
 • Sredstva su nam neophodna kako bi omogućili korisnicima udruge minimalnu zaradu temeljenu na Ugovoru o sezonskom radu u biljogojstvu,
 • neosiguranjem tih dodatnih izvora sredstava, mogao bi postati upitan čitav Projekt edukacije i rada u nasadima lavande i radionicama udruge. 

 

PRIHVAĆEN projekt “Zajedno do zapošljavanja i samozapošljavanja” od Ministarstva socijalne politike i mladih”

February 16th, 2015 | Posted by admin in PROJEKTI | Edit

Ranije najavljen Projekt pod imenom “Zajedno do zapošljavanja i samozapošljavanja“, a prijavljen na zajedno raspisan poziv za prijavu na natječaj od strane Ministarstva zdravlja, Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i Ministarstva socijalne politike i mladih RH (potpisnik ugovora) u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule, PRIHVAĆEN JE i već se šesti mjesec uspješno provodi.

Odobren iznos sredstava nije bio dostatan za provedbu zamišljenog projekta, pa se moralo pristupiti traženju zamjenskih dodatnih izvora sredstava. Supstitucija nedostatnih sredstava izvršena je radom za opće dobro na slobodi, većim udjelom vlastitog doprinosa, volonterskim radom i poticajnim sredstvima za zapošljavanje teško zapošljivih osoba, iz programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Puli.

Navedenim supstitucijama izvora financiranja, Projekt se provodi sukladno planiranih aktivnostima što je  njegovom nedavnom terenskom evaluacijom utvrđeno da se odobrena sredstva namjenski koriste, kao i da Projekt bilježi odlične rezultate.

Projektne aktivnosti će se provoditi do lipnja 2015.godine kada će se njegovim dovršetkom omogućiti nastavak slijedećeg Projekta u sklopu Dugoročnog programa razvitka udruge.

PRIHVAĆEN je projekt “Korak do obitelji” Grada Pule iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2014.godini

Iako su odobrena financijska sredstva znatno niža od planiranih (30.000,00 kn), odobreno 10.000,00 kn, stvarno doznačeno 9.000,00 kn. Projekt se ne bi mogao ostvariti da  stručni tim Udruge nijepronašao druge, zamjenske izvore financiranja. Bez obzira na godinu recesije Grad Pula bi trebao pokazati više interesa za ovakve projekte, obzirom da je većina korisnika nastanjena na području grada Pule. 

Sa zadovoljstvom se može zaključiti da su ciljevi i aktivnosti iz navedenog Projekta u cijelosti ostvareni, pa su korisnici i društvena zajednica postigli ipak bliži “Korak do obitelji”.

PRIHVAĆEN je projekt “Korak do zaposlenja” financijski podržan od Istarske županije, temeljem Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ za 2014.godinu

I ovaj Projekt nije odobren sukladno potrebama i planovima Udruge, traženo 60.000,00 kn, a stvarno odobreno i doznačeno je 30.000,00 kn. Stručni tim Udruge je pronašao rješenje za dopunu financijskih sredstava za provedbu Projekta u cijelosti.

Novi izvori su kod svih projekata za koje nisu odobrena sredstva iz primarnih izvora po natječajima uglavnom su, povećanje vlastitog doprinosa korisnika Udruge, volonterski rad, rad za opće dobro na slobodi i poticaji za zapošljavanje kroz Javne radove, te razne promotivne donacije.

Projekt “Korak do zaposlenja” je ostvaren sukladno planiranim ciljevima i aktivnostima u cijelosti.